شنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۰ - 2021 December 4
گزارش تصویری
رستاخیز علمی ایران پشت دیوارهای تحریم

رستاخیز علمی ایران پشت دیوارهای تحریم

آمارهای جهانی نشان می‌دهد دیوارهای بلند تحریم در دهه‌های پس از انقلاب نتوانسته‌اند در برابر حرکت علمی ایران مانع ایجاد کنند. شعارسال:آمارهای جهانی نشان می‌دهد دیوارهای بلند تحریم در دهه‌های پس از انقلاب نتوانسته‌اند در برابر حرکت علمی ایران مانع ایجاد کنند. رشد علمی ایران در طول ۴۰ سال گذشته چنان روند صعودی را پشت […]
تبلیغات