پنج شنبه, ۱۱ آذر , ۱۴۰۰ - 2021 December 2
گزارش تصویری
تهیه سند بانکداری دیجیتال با هدف حرکت به سوی اقتصاد هوشمند

تهیه سند بانکداری دیجیتال با هدف حرکت به سوی اقتصاد هوشمند

ایلنا: معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و امور دارایی از تهیه سند بانکداری دیجیتال با هدف حرکت به سوی اقتصاد هوشمند خبر داد.
تبلیغات