سه شنبه, ۱۶ آذر , ۱۴۰۰ - 2021 December 7
گزارش تصویری
گسترش دانشگاه سبز در همه وجوه آموزش عالی نیازمند تدوین مدلی جدید است

گسترش دانشگاه سبز در همه وجوه آموزش عالی نیازمند تدوین مدلی جدید است

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، بر ضرورت تدوین مدلی جهت گسترش اهداف مورد نظر دانشگاه سبز در همه وجوه آموزش عالی تأکید کرد.
تبلیغات