پنج شنبه, ۱۱ آذر , ۱۴۰۰ - 2021 December 2
گزارش تصویری
دانشگاه امیرکبیر تا پایان سال ۱۴۰۰ بازنگری درسی نخواهد داشت

دانشگاه امیرکبیر تا پایان سال ۱۴۰۰ بازنگری درسی نخواهد داشت

معاون آموزشی دانشگاه امیر کبیر گفت: بازنگری دروس دانشگاهی امیرکبیر در سال ۹۶ انجام شد این بازنگری تا پایان دوره چهارساله تغییری نخواهد کرد.
تبلیغات