پنج شنبه, ۱۰ مهر , ۱۳۹۹ - 2020 October 1
گزارش تصویری
کارگروه‌های عملیاتی برای همکاری با ستاد فناوری‌های حوزه فضایی ایجاد شده است

کارگروه‌های عملیاتی برای همکاری با ستاد فناوری‌های حوزه فضایی ایجاد شده است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) گفت: کارگروه‌های عملیاتی برای همکاری با ستاد فناوری‌های حوزه فضایی ایجاد شده است.
تبلیغات