پنج شنبه, ۳ مهر , ۱۳۹۹ - 2020 September 24
گزارش تصویری
تولید رباتی که از فضاهای تنگ و باریک عبور می کند

تولید رباتی که از فضاهای تنگ و باریک عبور می کند

ربات انسان نمای اطلس شرکت بوستون دینامیک به تازگی موفقیت تازه ای کسب کرده و توانسته از فضاهای بسیار باریک و تنگ بدون مشکل عبور کند.
تبلیغات