دوشنبه, ۷ مهر , ۱۳۹۹ - 2020 September 28
گزارش تصویری
۵۰۰ نفر از دانشجویان فنی و حرفه‌ای در سیل خانه خود را از دست دادند

۵۰۰ نفر از دانشجویان فنی و حرفه‌ای در سیل خانه خود را از دست دادند

٥٠٠ نفر از دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای در پی حادثه سیل ویرانگر خانه خود را از دست دادند.
تبلیغات