شنبه, ۲۹ شهریور , ۱۳۹۹ - 2020 September 19
گزارش تصویری
چگونگی مواجهه نهادهای علمی و سیاست‌گذاری با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ فرصت‌سازی یا فرصت‌سوزی!

چگونگی مواجهه نهادهای علمی و سیاست‌گذاری با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ فرصت‌سازی یا فرصت‌سوزی!

شاید بتوان در تاریخ تحولات ملت ایران، طرح موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را یک نقطه عطف تاریخی دانست؛ البته اگر هدف اصلی آن که پیشرفت واقعی این سرزمین مبتنی بر خصوصیات فرهنگی و بومی است، حاصل شود. این سند اولیه، محصول مشارکت و همفکری بخش بزرگی از جامعه نخبگانی کشور است. نحوه مواجهه با این سند مستلزم رعایت ملاحظاتی است که غفلت از آنها، این فرصت تاریخی را از ملت ایران خواهد گرفت.
تبلیغات