چهارشنبه, ۲ مهر , ۱۳۹۹ - 2020 September 23
گزارش تصویری
چرا شرکت‌های تلکام برای بقا به نوآوری نیاز دارند؟

چرا شرکت‌های تلکام برای بقا به نوآوری نیاز دارند؟

شعار سال: هنگامی که پروژه نقشه‌برداری و تعیین توالی کل ژنوم انسان (معروف به پروژه ژنوم انسانی) در سال ۱۹۹۰ آغاز شد بعد از هفت سال فقط و فقط یک درصد آن کامل شده بود. این وضعیت باعث شد تا منتقدان پروژه این نکته را القا کنند که این پروژه برای کامل شدن ۷۰۰ سال زمان […]
تبلیغات