پنج شنبه, ۱۰ مهر , ۱۳۹۹ - 2020 October 1
گزارش تصویری
دانشگاههای کشور در حوزه تحول دیجیتال دسته بندی شدند

دانشگاههای کشور در حوزه تحول دیجیتال دسته بندی شدند

وزیر ارتباطات گفت: برای تمرکز ظرفیتهای پژوهشی دانشگاهها در تحقق تحول دیجیتال در کشور، دانشگاهها در قطب های مختلف رسیدن به این هدف، دسته بندی شدند.
تبلیغات