دوشنبه, ۲۷ دی , ۱۴۰۰ - 2022 January 17
گزارش تصویری
برای پایدار بودن اقتدار اقتصادی حتماً باید اقتصادمان دانش‌بنیان باشد

برای پایدار بودن اقتدار اقتصادی حتماً باید اقتصادمان دانش‌بنیان باشد

رییس جهاد دانشگاهی با اشاره به اهمیت اقتصاد دانش‌بنیان گفت: برای پایدار بودن اقتدار اقتصادی حتماً باید اقتصادمان دانش‌بنیان باشد و علاوه بر آن برای پایدار بودن این اقتدار، باید توسعه فرهنگی، علمی، فناوری، سیاسی و اجتماعی به طور همزمان تحقق پیدا کند تا این پایداری اقتصادی تامین شود. شعارسال: دکتر حمیدرضا طیبی در افتتاحیه […]
تبلیغات