یکشنبه, ۶ مهر , ۱۳۹۹ - 2020 September 27
گزارش تصویری
ایجاد ابزار حمایتی به سمت فناوری در اولویت است

ایجاد ابزار حمایتی به سمت فناوری در اولویت است

سرپرست شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: توسعه زیر ساخت‌های شهرک علمی و تحقیقاتی و توسعه کمی شرکت‌ها ضروری است، اما ایجاد ابزار حمایتی به سمت فناوری اولویت‌دار برای ما اهمیت دارد.
تبلیغات