جمعه, ۴ مهر , ۱۳۹۹ - 2020 September 25
گزارش تصویری
آموزش عالی در گسترش تعداد دانشگاه‌ها سیاست منفعلانه‌ای را دنبال کرده است

آموزش عالی در گسترش تعداد دانشگاه‌ها سیاست منفعلانه‌ای را دنبال کرده است

رئیس دانشگاه فنی‌حرفه‌ای گفت: تعداد جمعیت دانشجویی کشور می‌توانست براساس مدل پاسخگویی به مسائل جامعه، اجتماعی باشد؛ اما این سیاست گذاری منفعلانه نبود تا بتواند نیاز‌های جامعه را مرتفع سازد.
تبلیغات