با استفاده از فناوری سـنجش از دور مـی‌تـوان بـا هزینـه و زمـان کمتـر، طیـف وسـیعی از پروژه‌ها را در سطح جهـانی و ملـی با ۹ کاربرد مهم از تصاویر مـاهواره‌ای حاصل از این فناوری اجرایی کرد.

" />آلودگی هوا سازمان فضایی ایران فناوری اطلاعات ماهواره Archives | فن روز پایگاه خبری
یکشنبه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۹ - 2020 September 20
گزارش تصویری
۹ کاربرد اساسی ماهواره‌های سنجشی/ از پایش آلودگی تا بلایای طبیعی

۹ کاربرد اساسی ماهواره‌های سنجشی/ از پایش آلودگی تا بلایای طبیعی

با استفاده از فناوری سـنجش از دور مـی‌تـوان بـا هزینـه و زمـان کمتـر، طیـف وسـیعی از پروژه‌ها را در سطح جهـانی و ملـی با ۹ کاربرد مهم از تصاویر مـاهواره‌ای حاصل از این فناوری اجرایی کرد.

تبلیغات