حوزه‌های کشاورزی نظیر سیستم کشت آئروپونیک علوفه و سیستم آبیاری هوشمند و بررسی وضعیت نساجی و پوشاک از موضوعاتی است که دانشگاه آزاد یزد به آن‌ها ورود کرده است. " />
یکشنبه, ۱ اردیبهشت , ۱۳۹۸ - 2019 April 21
كدخبر: 73381 تاريخ : ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۴ بازديد: 3 بازدید نسخه چاپي ارسال به دوستان

نساجی و کشاورزی ظرفیت بی‌نظیر دانشگاه آزاد استان یزد

حوزه‌های کشاورزی نظیر سیستم کشت آئروپونیک علوفه و سیستم آبیاری هوشمند و بررسی وضعیت نساجی و پوشاک از موضوعاتی است که دانشگاه آزاد یزد به آن‌ها ورود کرده است.


نساجی و کشاورزی ظرفیت بی‌نظیر دانشگاه آزاد استان یزد

به گزارش خبرنگار حوزه علم و فناوری، دانشبنیان گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، کشور ایران از نخستین کشورهایی در جهان است که در آن کشاورزی و زراعت آغاز شده است و تقریباً یکسوم زمینهای ایران قابلیت کشاورزی را دارند، اما به دلیل خاک نامرغوب و نامناسب بودن توزیع آب در بیشتر نواحی در اکثر زمینهای قابل کشت در ایران کشت و زرعی انجام نمیشود.

در ایران علیرغم وجود تعداد زیادی دانشگاه، توجهی به ظرفیت و پتانسیل مراکز آموزشی در جهت رفع معضلات موجود نشده است و توقع میرود که بسیاری از ارگانها و سازمانها از پتانسیل دانشگاهها در راستای برطرف کردن مشکلات استفاده کنند.

سرویس دانشگاه خبرگزاری آنا به سراغ واحدهای دانشگاهی در سراسر کشور رفته تا به توانمندی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استفاده از فرصتها و رفع چالشهای منطقهای بپردازد و در این شماره از «آزادراه» پیشرفت، سراغ استان یزد رفتهایم تا ظرفیتها و قابلیتهای واحد دانشگاهی یزد بررسی شود.

استان یزد از پیرامون با استانهای اصفهان، خراسان جنوبی، کرمان و فارس همسایه است وحدود ۷۴ هزار و ۴۹۳ کیلومتر مربع وسعت دارد و به دلیل خشکی آب و هوا و اندک بودن میزان بارندگی بین استانهای ایران کمترین منبع آب کشاورزی در یزد قرار دارد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با عنایت به وجود نیروهای انسانی متبحر و باتجربه و همچنین امکانات و فضای مناسب آزمایشگاهی و کاربردی و با توجه به نیاز مبرم جامعه به پرورش و تربیت نیروهای انسانی متخصص، کارآمد و مهارتمحور در دو سال اخیر اقدامات مناسبی را انجام داده است. در استان یزد به علت کمبودمنابع آب و شناخته شدن صنعت نساجی در این استان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد به این دو مبحث بهطور جدی میپردازد. در این خصوص به سراغ معصومه طباطبایی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد رفتهایم تا توان این دانشگاه در رفع معضلاترا معرفی و بررسی کنیم.

پرورش و تولید انبوه عوامل بیولوژیک شکارگر دفع آفات گیاهان

معصومه طباطبایی در خصوص تولید انبوه عوامل بیولوژیک شکارگر اظهار کرد: یکی از عناصر اساسی توسعه پایدار کشاورزی و روستایی مهار آفات است. یکی از اقدامات مدیریت آفات،تولید محصولات کشاورزی سالم و عاری از هرگونه ترکیبات شیمیایی مضر و سمی حاصل از استفاده روزافزون از آفتکشها، سمها و زیانهای غیرقابل جبران آنها در ایجاد بیماریهای خطرناکی مانند سرطانها، روش کنترل بیولوژیک (استفاده از یک موجود زنده علیه موجود زنده زیانآور و سموم دفع آفات طبیعی) است که یکی از مؤثرترین شیوهها به شمار میرود و مقرون به صرفه است. امروزه کنترل آفات توسط دشمنان طبیعی با توجه به اهمیت آن برای حفظ پایدار محیطزیست و سلامتی انسانهابهصورت رایج در بسیاری از کشورها مرسوم است و زمینه اشتغال وسیعی را برای محققان، متخصصان و تولیدکنندگان فراهم آورده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی یزد در راستای نیل به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت اقتصاد مقاومتی، آمادگی نقش محوری و سازنده خود را نشان داده و بابهرهگیری از اساتید ممتاز در گروههای علوم پایه، کشاورزی و منابع طبیعی و دارا بودن امکانات لازم فضایی و آزمایشگاهی مناسب، اقدام به تولید، تکثیر و پرورش عوامل بیولوژیک دفع آفات گیاهی نموده است و تاکنون موفق به پرورش و فروش کنههای شکارگر برای بهرهبرداری در گلخانهها و مزارع در سراسر کشور شده که این عوامل در مقایسه با محصولات مشابه خارجی کاملاً مقرون به صرفه و در حال رقابت هستند و این مهم توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و وزیر جهاد کشاورزی مورد تقدیر و حمایت واقع شده است.

طراحی و تولید سیستم کشت آئروپونیک علوفه، جوانه های خوراکی و نشای گیاهان دارویی

طباطبایی درباره طراحی و تولید سیستم کشت آئروپونیک علوفه و جوانههای خوراکی بیان کرد: در راستای اجرای طرح نهادههای کشاورزی دوستدار محیطزیست،این دانشگاه با همکاری یکی از شرکتهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه، اقدام به تولید علوفههای آئروپونیک، جوانههای خوراکی و نشای گیاهان دارویی نموده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد درخصوص مزایای استفاده از علوفههای آئروپونیک تأکید کرد: مصرف بهینه آب(کاهش بیش از ۸۰ درصد مصرف آب)، حذف ضایعات بذر، کاربرد بهینه زمین(برابری فضا از ۵۰ متر مربع به جای ۳۵ هکتار)، تأمین علوفه تازه ارزان و سرشار از پروتئین و ویتامین A و اسید آمینه از مزایای استفاده از علوفههای آئروپونیک است.

وی ادامه داد: از دیگر مزایای کشت آئروپونیک علوفه میتوان به عدم وابستگی به شرایط محیطی و جوی، کاهش زمان تولید(از بذر تا علوفه حداکثر هفت روز) و افزایش راندمان محصولات دامی(برابری ارزش غذایی هر ۱ کیلوگرم علوفه هیدروپونیک با ۳ کیلوگرم یونجه) اشاره کرد.

تولید انبوه و تجاریسازی سیستم آبیاری هوشمند

طباطبایی در ادامه سخنان خود درباره تجاریسازیسیستم آبیاری هوشمند تصریح کرد: با توجه به اینکه کشور ایران در منطقه خشک و نیمهخشک زمین قرار دارد ونزولات آسمانی کاهش یافتهو برداشتهای بیرویه از منابع زیرزمینی در حال افزایش است، لزوم استفاده از سیستم آبیاری بهینه مورد توجه این دانشگاه قرار گرفته است و دانشگاه آزاد استان یزد با همکاری انجمن علمی و روباتیک و یکی از شرکتهای مستقر در مرکز رشد، اقدام به ساخت، تولید و تجاریسازی دستگاه آبرسان هوشمند نموده است تا با استفاده از روشهای هوشمند آبیاری مبتنی بر حسگرهای الکترونیکی، تأثیر بسیار مثبتی بر میزان مصرف آب داشته باشد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد ادامه داد: در این روش نوین و هوشمند آبیاری بااندازهگیری پارامترهای جوی و خاک، زمان آبیاری تشخیص داده میشودو میزان آب موردنیاز درخت تأمین میشود کهاین کار بهصورتاتوماتیک و بر اساس تشخیص نیاز آبی گیاه صورت میگیرد.

هنر و صنعت نساجی استان یزد از اصیلترین صنایع کشور

صنعت نساجی یکی از قدیمیترین صنایع جهان به شمار میرود که به دلیل اشتغالزایی بالا و نقش صنعتی، اقتصادی و اجتماعی فوقالعاده، مورد توجه اغلب کشورها و اقتصادهای بزرگ دنیا قرار دارد.

امروزه صنعت نساجیدر استان یزد، از اصیلترین، سودآورترین و پیشتازترین صنایع محسوب میگردد،بهطوری که این استان را یکی از مهمترین کانونهای نساجی سنتی کشور ساخته است و در حال حاضر ۲۰ درصد واحدهای صنعتی استان، در بخش نساجی فعالیت میکنند.

برنامه ملی پایش منسوجات و پوشاک

طباطبایی درخصوص برنامه محولشده به دانشگاه استان یزد در ارتباط با صنعت نساجی خاطرنشان کرد: نظر به اینکه در دانشگاه آزاد اسلامی یزد در رشته نساجی و پوشاک، پتانسیل گستردهای وجود دارد، در دو سال اخیر کارگاههای دانشکده نساجی شامل کارگاه بافت و کارگاه دوخت به منظور جذب و پرورش دانشجویان با مهارت بالادر راستای تولید منسوجات راهاندازی گردید و در این خصوص دانشگاه اقدام به همکاری با افراد متخصصدر این صنعت کرده است و اقدام به طراحی و دوخت لباس تیم حفاظت فیزیکی واحد یزد، لباس پرسنل بیمارستان و لباس دانشآموزان مدارس سما واحد یزد در همه مقاطع پسرانه و دخترانه، ملحفه شرکت یزدباف و لباس سما تفت با مشارکت حداکثری دانشجویان در قالب کار دانشجویی نمود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد ادامه داد: با توجه به قطبیت استان یزد در صنعت نساجی کشور و اهمیت این صنعت در توسعه و اشتغالزایی در کشور، این دانشگاه از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد به عنوان مجری طرح ملی پایش منسوجات و پوشاک معرفی شده است.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای برنامه پایش این امیدواری وجود دارد که با مدیریت مأموریتگرای تولید علم و هدفمندکردن پژوهش، تحولی در کارآمدی نظام علمی و اداره کشور پدید آید. گسترش کارگاههای بافندگی با هدف تجاریسازی و تولید پارچههایی با ویژگیهای خاص نظیر پارچههای ضدباکتری، مقاوم در برابر حریق و آبگریز و دوختودوز لباسهای ویژه نظیر البسه هوشمند برای کاربردهای نظامی در دستور کار این واحد است.

طباطبایی در پایان اظهار کرد: در سفر اخیر دکتر طهرانچی به استان یزد، جلسهای با حضور رئیس انجمن نساجان یزد، رئیس صنعت و معدن تجارت، مجری طرح پایش نساجی و پوشاک در واحد یزد و اعضای هیئت علمی گروه پوشاک برگزار شد و مسائل و مشکلات این صنعت مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

انتهای پیام/۴۰۰۷/پ


منبع :: http://ana.irدر زمينه‌ي انتشار نظرات مخاطبان رعايت چند مورد ضروري است:
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسي تايپ کنيد.
  • «فن روز » مجاز به ويرايش ادبي نظرات مخاطبان است.
  • فن روز از انتشار نظراتي که حاوي مطالب کذب، توهين يا بي‌احترامي به اشخاص، قوميت‌ها، عقايد ديگران، موارد مغاير با قوانين کشور و آموزه‌هاي دين مبين اسلام باشد معذور است.
  • نظرات پس از تأييد مدير بخش مربوطه منتشر مي‌شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تبلیغات